OINTMENTS


TINASOLE GM

Beclomethasone Dipropionate 0.025% w/w+, Neomycin Sulphate 0.50%, Econazole 1.00%

15gm

LUMINT

Luliconazole 1% w/w

15 GM

ZOFRICOT-OZ

Itraconazole 1% w/w, Ofloxacin 0.75% w/w, Ornidazole 2.0% w/w, Clobetasole Propionate Cream 0.05% w/w

15 GM

TINACARE

Hydroquinone 2%+ tretinoin 0.025% + Mometasone Furoate 0.1%

15 GM

ZOFRICOT

Clobetasole Propionate 0.5%w/w+ Gentamicin 10%+Tolnaftate I.P 1.0%+lodochlorhydroxyquinoline I.P. 1.0%+ Clotrimazole 1.0%

15GM

MOBERA

Diclofenac Diethylamine 1.16%+ Methyl Salicylate 10% + Linsed Oil 3% +Menthol 5%

30 GM